Calitatea energiei electrice

Aspecte generale privind calitatea energiei electrice

     Calitatea energiei electrice, prin cele două componente principale, calitatea alimentării şi calitatea tensiunii, prezintă o influenţă deosebită asupra eficienţei proceselor din industria modernă, dar şi a parametrilor economici ai sectorului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

     În cazul furnizării energiei electrice trebuie să fie cunoscută siguranţa în alimentare şi trebuie înţeleasă capacitatea de revenire a procesului la perturbaţii .

     Sarcina de a asigură calitatea energiei livrate în punctul de consum nu este una uşoară, şi nu există nici o cale ca energia electrică ce nu respectă standardele sa fie retrasă din lanţul de alimentare sau refuzată de către consumator .

Probleme de calitatea energiei intalnite la clientii de energie electrica

       O dimensionare greşită a puterii solicitate prin avizul de racordare, prin solicitări de puteri mari cu montare de transformatoare cu puteri aparente mari, pentru capacitatea de consum a consumatorului conduce la pierderi mari de putere activă, în dauna consumatorului cât şi a sistemului electroenergetic.

          Un domeniu specific în analiza pierderilor tehnice îl constituie pierderile independente de puterea absorbită, aşa numite pierderi de mers în gol.

          O reducere semnificativă a puterilor instalate în transformatoarele de putere, cu efecte benefice în reducerea acestei categorii de pierderi, poate fi însă total neeconomică şi periculoasă în cazul unei creşteri a puterilor absorbite la un interval mai mic de un an.

Efectele si necesitatea utilizarii UPS-lor si a GrupurilorElectrogene pentru siguranta in alimentare la clienti

     Golurile de tensiune pot determina daune importante atunci când, datorită reducerii tensiunii şi a duratei relativ mari, are loc dezexcitarea contactoarelor sau a releelor de minimă tensiune, producând astfel întreruperi de scurtă durată. Întreruperile de scurtă durată pot să rezulte în urma operaţiilor de AAR, în reţelele de medie sau joasă tensiune şi de RAR, în reţelele de înaltă tensiune. Supratensiunile de trăsnet şi defectele de izolaţie conduc la apariţia unui număr important de goluri şi întreruperi de scurtă durată într-o reţea electrică, astfel că receptoarele sensibile la aceste perturbaţii pot să înregistreze daune inaccepta­bile.