Probleme de calitatea energiei electrice

          Probleme de calitatea energiei electrice intalnite la clientii de energie electrica

          O dimensionare greşită a puterii solicitate prin avizul de racordare, prin solicitări de puteri mari cu montare de transformatoare cu puteri aparente mari, pentru capacitatea de consum a consumatorului conduce la pierderi mari de putere activă, în dauna consumatorului cât şi a sistemului electroenergetic.

          Un domeniu specific în analiza pierderilor tehnice îl constituie pierderile independente de puterea absorbită, aşa numite pierderi de mers în gol. Principalele elemente de reţea, care generează această categorie de pierderi sunt :

  • pierderile de puteri active din circuitele de magnetizare ale transformatoarelor de putere din staţiile si posturile de transformare ;
  • pierderile de puteri active în dielectricul cablurilor electrice , cu preponderență la rețelele de înaltă şi medie tensiune ;
  • pierderile de puteri active generate de grupurile de măsurare care asigură alimentarea sistemelor de măsurare, comandă şi protecţie .

          O reducere semnificativă a puterilor instalate în transformatoarele de putere, cu efecte benefice în reducerea acestei categorii de pierderi, poate fi însă total neeconomică şi periculoasă în cazul unei creşteri a puterilor absorbite la un interval mai mic de un an.

          Folosirea pe scară largă a sistemelor de măsurare electronice, cu performanţe deosebite , aduce reale posibilităţi în controlul şi diminuarea pierderilor . Grupurilor de măsurare, care au în componenţa sisteme informatice, asigură următoarele facilităţi:

  • posibilitatea utilizarii unui sistem de plată a energiei consumate în funcţie de profilul real al graficului de sarcină ;
  • contorizarea exactă, sesizându-se şi eliminându-se erorile de montaj, precum şi semnalizarea apariţiei unor dezechilibre între curenţii de fază, cu încărcarea periculoasă a conductorului neutru;
  • grad mult mai mare de sensibilitate în înregistrarea valorilor reduse ale puterilor vehiculate .

          Monitorizarea consumului de energie electrică poate conduce la adoptarea unor măsuri importante privind aspectul şi structura procesului tehnologic ; o posibilă reorientare a lui în anumite paliere orare, dacă este posibil o funcţionare în afara orelor de vârf, unde datorită tarifelor de energie mai mici se poate funcţiona şi cu costuri mai puţin ridicate.

          Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, la un nivel calitativ şi de siguranță, precum şi gospodărirea raţională şi eficienţa bazei energetice presupune, pe de o parte, cunoaşterea corectă a performanţelor tehnico – economice ale tuturor părţilor componente ale întregului lanţ energetic, pe traseul producător – transportator – distribuitor – consumator, iar pe de altă parte, asigurarea condiţiilor optime, din punct de vedere energetic, pentru funcţionarea acestora .

         Tabel 1   Tabel centralizator cu tipuri de utilizatori cu care dezvoltă diferite procese tehnologice (puteri, Kapl – factor de aplatizare, Kf – factor de formă).

tabel1CALITATE          

          La tipurile de consumatori prezentaţi prin curba de sarcină activă în figura 1, s-a analizat şi calculat factorul de aplatizare şi factorul de formă pentru o zi lucrătoare , respectiv miercuri 08.07.2009. Utilizatorul tip Centrul Comercial realizează un factor de aplatizare foarte mic Kapl = 0.71, de unde rezultă că utilizatorul funcţioneză neechilibrat în cele trei schimburi energetice. Pentru a a avea o curbă cât mai aplatizată la utilizatori, ar trebui că aceştia să funcţioneze cât mai echilibrat în toate intervalele orare. Graficele frecvente întâlnite la marii consumatori, conţin factorul de formă care are valori de 1 … 1.1

         Propun clasificarea utilizatorilor de energie electrică în funcţie de Kf, factorul de formă în următoarele clase :

     – clasa A   – pentru utilizatorii care înregistrează un factor de forma Kf = 1…1.1 ;

     – clasa B   – pentru utilizatorii care înregistrează un factor de forma Kf =1 …. 1.02 ;

     – clasa C   – pentru utilizatorii care înregistrează un factor de forma Kf = 1 .02 …. 1.05 ;

a) centru comercial

fig1a

b) hotel

fig1b

c) clădire de birouri

gif1c

d) fabrică de bere

fig1d

 e) fabrică de componente electronice

fig1e

 f) fabrică de componente electronice

fig1f

Fig. 1 Curbe de sarcină orare active înregistrate diferite tipuri de mari consumatori cu procese tehnologice diferite: a) centru comercial; b) hotel; c ) clădire de birouri; d) fabrică de bere ;   e şi f) fabrică de componente electronice.