Introducere in Sistemul Energetic

Circulatia puterii recative de la producator la clientul final de energie electrica.

      Ansamblul instalatiilor electrice de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice, interconectate intr-un anumit mod si avand un regim comun si continuu de producere si consum de energie electrica, alcatuiesc un sistem electroenergetic .

    In sistemul electroenergetic national SEN, energia electrica se produce in centrale termoelectrice, hidroelectric, nucleare, resurse regenerabile: Biomasa, Fotovoltaic, Eolian, Microhidrocentrale.

     Energia electrica produsa in centrale electrice se transmite la consumatori prin  retele electrice, formate din linii electrice aeriene LEA, linii electrice subterane LES, statii de transformare ST si de conexiuni SC, posturi de transformare PT. Importanta alimentarii cu energie electrica a consumatorilor impune o serie de conditii tehnice si economice retelelor electrice, dintre care cele mai importante sunt:

 • asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor (in functie de natura efectelor produse de intreruperea alimentarii),
 • siguranta in functionare,
 • asigurarea parametrilor calitativi ai energiei electrice furnizate,
 • eficienta economica a investitiilor.

     Sistemul electroenergetic national este realizat prin interconectarea sistemelor regionale create in jurul centralelor electrice amplasate in diferite zone geografice. Sistemul contine mai multe noduri, reprezentate prin centrale electrice sau statii de transformare. Avand in vedere ca orice centrala electrica are o statie ridicatoare de tensiune pentru transportul energiei electrice produse (energia electrica la bornele generatoarelor  centralelor electrice fiind de 24 kV), se poate considera ca nodurile sistemului electroenergetic sunt constituite practic din statii de transformare.

     Utilizator final de energieelectrica se considera ansamblul instalatiilor electrice de distributie si utilizare aferente unei intreprinderi, institutii sau colectivitati. Dupa natura consumului de energiei  electrica, consumatorii se clasifica in:

 •  industriali si similari,
 •  casnici, care folosesc energia electrica pentru iluminat si utilizarea receptoarelor electrocasnice,
 • tertiari: cladiri administrative, scoli spitale, institutii ale statului.

Dupa puterea contractata de consumatori deosebim:

 • mici consumatori, cu puterea contractata sub 100 kW,
 • mari consumatori, cu puterea contractata peste 100 kW.

     Energia electrica este transmisa de la distribuitor la consumator printr-o statie de primire (SP) care, dupa natura consumatorului, poate fi o statie de transformare (ST), un post de transformare (PT) sau un tablou general (TG). Punctul de separatie intre furnizor si consumator este denumit punct de delimitare (PD), reprezentat prin contorul care inregistreaza consumul de energie electrica si este amplasat inainte sau dupa statia de primire .

     Punctele de delimitare sunt distincte daca prin fiecare din ele se poate asigura puterea necesara consumatorului, in caz de disparitie a tensiunii in celalalt punct. Asigurarea continuitatii in alimentarea consumatorului din punctele de delimitare distincte presupune functionarea reusita a automaticii de sistem si a sistemului de alimentare extern in ansamblu.

     Echipamentele electrice ale instalatiilor electrice sunt constituite din masinile, a aparatele, dispozitivele si receptoarele electrice interconectate în cadrul instalatiei prin retele electrice. Receptorul electric este un ansamblu electric care absoarbe energie electrica si o transforma în alta forma de energie (mecanica, termica, luminoasa etc.) în scop util.

     Ansamblul instalatiilor electrice de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice, interconectate intr-un anumit mod si având un regim comun si continuu de producere si consum  de energie electrica, alcatuiesc un sistem electroenergetic.

     Dupa cum rezulta din definitie, sistemul electroenergetic cuprinde:

 1. instalatiile electrice de producere a energiei electrice (generatoarele din centralele electrice);
 2. instalatiile electrice de transport al energiei electrice (linii aeriene si subterane, statii de transformare);
 3. instalatiile electrice de distributie a energiei electrice (linii, posturi de transformare, tablouri de distributie, coloane, circuite);
 4. instalatiile electrice de utilizare a energiei electrice (receptoare electrice).

     Reprezentarea schematica a unui sistem electroenergetic este redata, unde s-au folosit notatiile: CTE - centrala termoelectrica, CHE - centrala hidroelectrica, CNE - centrala nuclear-electrica, Centrala Eoalina, Fotovoltaic, Centrala Biomasa , ST 1 statie de transformare ridicatoare de tensiune, ST2 - statie de transformare coborâtoare de tensiune, LEA- linii electrice aeriene, LES - linii electrice subterane, PT - post de transformare .

     Prin echipament electric se intelege, in general, orice dispozitiv interconectat pentru producerea, transformarea, distributia, transportul sau utilizarea energiei electrice. Aceasta ultima destinatie, reprezentand scopul  final al intregului proces de producere, transport si distributie, defineste o categorie distincta de echipamente, denumite receptoare electrice.

     Receptorul electric este un ansamblu (dispozitiv) electric care absoarbe energie electrica si o transforma in alta forma de energie (mecanica, termica, luminoasa etc.) in scop util. Dupa destinatie receptoarele electrice se clasifica in:

 •  receptoare de lumina,
 • receptoare de forta,
 • receptoare pentru transmiterea informatiilor,

iar dupa siguranta in functionare:

 •  normale, cu o singura sursa de alimentare pe una sau mai multe cai,
 • vitale, cu doua sau mai multe surse de alimentare.