PARCURI INDUSTRIALE

Evolutia circulatiei de putere reactiva capacitiva  cu influente negative asupra costurilor, cat si a receptoarelor energotehnologice realizate la un Parc Industrial de IQ Energy Solutions

  In  perioada de monitorizare a energiei reactive, din punct de vedere al costurilor (aprilie 2015 – august 2016), apar valori insemnate  la costul de energie reactiva inductiva si mai ales la conceptul energie reactiva capacitiva. Cantitatea de energie activa masurata medie lunara este de Wa= 650-700 MWh dar influenta energiei reactive Wr este mare in fiecare luna de facturare din mai multe cauze, care vor fi dezvoltate in acest capitol.

Fig.1 Schema monofilara a Parcului Industrial

Fig.1 Schema monofilara a Parcului Industrial

Tabel 1.   Evolutia costurilor la conceptul energie reactiva inductiva si capacitiva in perioada de facturare ianuarie 2015 - august 2016

Tabel 1.   Evolutia costurilor la conceptul energie reactiva inductiva si capacitiva in perioada de facturare ianuarie 2015 - august 2016

   Conform datelor de facturare, clientul platește la conceptul energie reactiva capacitiva mai mult decat la conceptul energie reactiva inductiva. Din tabelul 1 se poate observa ca problema majora a Parcului Industrial este problema energiei reactive capacitive care are un cost ridicat in toata perioada de facturare ianuarie 2015 - august 2016.

   Daca  coroboram valorile de facturare din tabelul 1 cu valorile Cos Fi din tabelul 2, putem observa clar ca problema costurilor mari la energie reactiva vin din faptul ca Valorile Cos Fi sunt < 0.65  - aproape 25 % din intervalul lunii ianuarie 2015. Dupa regulile ANRE, in cazul in care Cos Fi < 0.65, energia reactiva se factureaza de trei ori, adica Tarif reglementat ANRE *3, astfel incat costurile la conceptul energie reactiva  cresc.

   Aici este o problema interesanta, deoarece factorul de putere Cos Fi < 0.65 este in regim capacitiv in cadranul energiei reactive capacitive. De regula intalnim situatii dese in cazul în care Cos Fi < 0.65  este in cadranul inductiv – pentru ca exista o pondere mai mare de energie reactiva inductiva decat energia reactiva capacitiva la utilizatorii finali de energie electrica.

Fig. 2    Evolutia costurilor la energia reactiva inductiva si energia reactiva capacitiva in intervalul ianuarie 2015 - august 2016

Fig. 2    Evolutia costurilor la energia reactiva inductiva si energia reactiva capacitiva in intervalul ianuarie 2015 - august 2016

Tabel  2.     Evolutia costurilor la energia activa si energia reactiva / pondere cost energie reactiva  din cost energie activa ianuarie 2015 - august 2016

Costurile la energia reactiva sunt destul de mari si sunt reprezentate in tabelul 1. In perioada ianuarie 2015 – mai 2015 consumul de energie reactiva a fost mare, conducand astfel la costuri ridicate.

Fig. 3  Ponderea facturii  energiei reactive din energia activa in perioada de facturare ianuarie 2015 - august 2016

Fig. 3  Ponderea facturii  energiei reactive din energia activa in perioada de facturare ianuarie 2015 - august 2016

Tabel 3. Evolutia Cos Fi in perioada de facturare  a lunii ianuarie 2015

Fig. 4  Evolutia Cos Fi in perioada de facturare a lunii ianuarie 2015

Fig. 4  Evolutia Cos Fi in perioada de facturare a lunii ianuarie 2015

       Din evolutia factorului de putere Cos Fi din Fig.2. poate fi observat ca, clientul a platit ca penalizare in cadranul rosu valorile pentru energia reactiva capacitiva, deoarece factorul de putere Cos Fi este < 0.65 – in cadran capacitiv; in acest caz energia reactiva se plateste de trei ori tariful ANRE. De asemenea, se poate observa faptul ca din totalul penalitații energiei reactive in luna ianuarie 2015, costul cel mai mare este la Valoare energie reactiva capacitiva*3, respectiv 10,598.06 lei, care reprezinta 65% din factura calculata la energia reactiva.

       Acest lucru se poate vedea și in graficul realizat în figura 4, unde valoarea factorului de putere aferent lunii ianuarie 2016 este strict sub intervalul Cos Fi = 0.75, adica majoritatea intervalelor aferete factorului de putere, sunt cu mult sub valoarea factorului de putere neutral reglementat de ANRE, adica Cos Fi = 0.92.

        Ca și in capitolele anterioare, și in acest capitol se conturează aceeași concluzie generala:

  • factorul de putere Cos Fi monitorizat pe perioada mentionata pe fiecare transformator in parte este cu mult sub valorile 0.80 - 0.75, astfel incat clientul este penalizat atat la conceptul energie reactiva inductiva cat si la energie reactiva capacitiva;
  • în toata perioada de facturare ianuarie 2015 - august 2016 apare conceptul energie reactiva capacitiva, cu sapte luni de penalizare valoare energie reactiva capacitiva*3, adica factorul de putere a fost deseori în intervalul Cos Fi < 0.65;
  • prezența energiei reactive capacitive este foarte mare și aceasta trebuie compensată prin intervenția energiei reactive inductive

– Ex. Montare Bobine de reactanta inductiva sau reglarea corecta a bateriilor cu condensatoare;

  • echilibrarea corectă (din punct de vedere al consumului de energie activa) al transformatoarelor de putere existente.

     Se impune la consumator necesitatea monitorizarii echipamentelor de compensare a puterii reactive, respectiv urmarirea bateriilor cu condensatoare si reglarea corespunzatoare a puterii reactive in functie de necesarul de putere reactiva inductiva pentru receptoarele consumatorului. 

     Pentru limitarea fenomenului de regim deformant se impun utilizarea si folosirea in masura cat mai mare a filtrelor individuale, reprezentand solutia ideala care trebuie sa fie aplicata pe scară larga, ceea ce asigura simultan si compensarea totala a puterii reactive, rezultand un factor de putere corespunzator.

      Dupa o analiza în cadrul proiectului se poate observa ca incarcarea pe transformatoare este foarte slaba, nu este destul de echilibrata, cu un consum mare de energie reactiva capacitiva, adica avem nevoie de mai multă energie reactiva inductiva (pentru o compensare corecta a factorului de putere Cos FI)  - care se poate transforma in concluzie generala.